Компири

Компири

Компирот е повеќегодишно зелјесто растение, од животната форма геофити - поседува подземно стебло (тубер, од каде и потекнува латинскиот назив) од типот кртоли.

Бојата на цветот варира од бела до розова и виолетова, со силно жолто обоени прашници. Одгледуваните вариетети главно се бесполни (без цветови или со стерилни цветови).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компири се достапни од месец март до месец јуни.

Март Април Мај Јуни

   

  

Погледнете ја нашата галерија