Достапност на зеленчук

 

 

Jануари

Фебруари

Март

Април

 Мај

Јуни

Јули

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

Домати

Пиперки

 

 

 

Краставици

 

 

 

 

Зелка

 

 

 

Кинеска зелка

 

 

         

 

 

 

 

 

Кромид

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Компири                  

 

 

 
Карфиол                  

 

 

 

  

Достапност на овошје 

 

 

Jануари

Фебруари

Март

Април

Мај

Јуни

Јули

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

Портокал

 

 

 

 

 

 

 

Мандарина

 

 

 

 

 

 

 

 

Лубеница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диња

   

 

 

       

Киви

                       

Грозје

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праска

 

 

 

 

  

 

 

Модра Слива

 

 

 

 

 

 

 

 

Јаболка