Кромид

Кромид

Постојат многу различни сорти на кромид на пазарот. 

Кромидот може да се класифицира како љут кромид или сладок кромид. Љутиот кромид, има остар вкус, дебела кожа и ниска содржина на влага. 

Слаткиот кромид има благ вкус, бидејќи тие се одгледувани за да бидат повисоки во шеќер и пониски во луто сулфурни соединенија.

  

 

Во нашиот крај има производство на млад кромид, а најпозната сорта е произвотството на млад жолт кромид од сортата АЛДОБА.

(Се пакува во големи зелени вреќи од 25кг и црвени вреќи од 15 кг)

 

 

Onions are available from March to July..

March April May June July

 

Погледнете ја нашата галерија