АлМа Савиќ ДООЕЛ е семејна компанија со долга традиција во производството и трговија на овошје и зеленчук и тенденција на нивна промоција и пласман на странските пазари.